Znovuzaložení knihovny proběhlo roku 1945 sborem dobrovolných hasičů, který věnoval 2.000 Kč na nákup knih. Knihovna byla v budově školy a knihovníkem byl pan Přibil.

V roce 1959 se knihovna přestěhovala do nových místností v kulturním domě. A knihovnicí se stala paní Čadová.

Od roku 1960 se stala knihovnicí paní Čechová.

V roce 1967 byly služby knihovny pozastaveny z důvodu rušení stávající budovy.

Činnost byla obnovena v roce 1971 a knihovnicí se stala paní Nečasová.

V roce 2014 se stala knihovnicí paní Kubová. Knihovna postupně přecházela na elektronickou katalogizaci.

V roce 2023 prošla knihovna novou rekonstrukcí.